een oneerlijke werknemer wegjagen

een oneerlijke werknemer wegjagen
een oneerlijke werknemer wegjagen{{/term}}
send a dishonest worker packing

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Нужно сочинение?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”